The relation between social embeddedness and loneliness among older lesbian, gay and bisexual adults in the Netherlands

C.M. Fokkema, L. Kuyper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The relation between social embeddedness and loneliness among older lesbian, gay and bisexual adults in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Medicine & Life Sciences

Social Sciences