The relations between 0+ fish density, zooplankton size and the vulnerability of pikeperch, Stizostedion lucioperca, to angling in the Frisian lakes

W.L.T. Van Densen, J. Vijverberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)321-336
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume95
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit