The relationship between motherhood and use of mental health care services among married migrant and non-migrant women: a national register study

M. Straiton, A.-C. Hollander, K.A. Hynek, A.C. Liefbroer, J.H. Hauge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer211
TijdschriftBMC Psychiatry
Volume22
DOI's
StatusGepubliceerd - 21 mrt. 2022

Citeer dit