The relationship between relative growth rate and susceptibility to aphids in wild barley under different nutrient levels

I.A.M. Elberse, J.H.B. Turin, F.L. Wäckers, J.M.M. Van Damme, P.H. Van Tienderen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The relationship between relative growth rate and susceptibility to aphids in wild barley under different nutrient levels'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology