The relative importance of plant-soil feedbacks for plant-species performance increases with decreasing intensity of herbivory

J. Heinze (Co-auteur), N.K. Simons, S. Seibold, A Wacker, G Weithoff, M.M. Gossner, D. Prati, T.M. Bezemer, J. Joshi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The relative importance of plant-soil feedbacks for plant-species performance increases with decreasing intensity of herbivory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology