The relative roles of local climate adaptation and phylogeny in determining leaf-out timing of temperate tree species

Elsa Desnoues, Julie Ferreira de Carvalho, Constantin M. Zohner, Thomas W. Crowther (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)
121 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The relative roles of local climate adaptation and phylogeny in determining leaf-out timing of temperate tree species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences