The Relevance of Knowledge (Management) for social and organizational Sustainability: An Introduction

R.J. Jorna

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

174 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3-7
TijdschriftInternational Studies of Management & Organization
Volume40
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit