The Relevance of Monetary History and Numismatics for Social and Economic History: The Case of East Asia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)317-327
Aantal pagina's11
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume61
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit