The relevance of size efficiency to biomanipulation theory: a field test under hypertrophic conditions

S. Declerck, Luc De Meester, N. Podoor, J-M. Conde-Porcuna

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The relevance of size efficiency to biomanipulation theory: a field test under hypertrophic conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology