The reproductive microbiome: an emerging driver of sexual selection, sexual conflict, mating systems, and reproductive isolation

M. Rowe (Co-auteur), L Veerus, P Trosvik, A. Buckling, T. Pizzari (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

77 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)220-234
TijdschriftTrends in Ecology & Evolution
Volume35
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit