The reproductive potential of copepods in brackish water

C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)219-221
TijdschriftMarine Biology
Volume12
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1972
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit