The repugnant other: soldiers, missionaries, and aid workers as organizational migrants

Leo Lucassen, Aniek X. Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

376 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-39
Aantal pagina's39
TijdschriftJournal of World History
Volume26
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit