The respiratory capacity of marine mussels (Mytilus galloprovincialis) in relation to the high temperature threshold

J.M. Jansen, H. Hummel, S. Wendelaar Bonga

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The respiratory capacity of marine mussels (Mytilus galloprovincialis) in relation to the high temperature threshold'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences

  Chemical Compounds