The response of a harpacticoid copepod community to sediment disturbance in a semi-enclosed lagoon.

L.K.H. Thielemans, C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)127-133
TijdschriftHydrobiologia
Volume118
DOI's
StatusGepubliceerd - 1984
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit