The response of Plantago lanceolata L. and Plantago major L. spp. major to nitrate depletion

T. Blacquière, C. Koetsier

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)197-206
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume107
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit