The response of salt marsh vegetation to tidal reduction caused by the Oosterschelde storm surge barrier

J. De Leeuw, L.P.P Apon, P.M.J. Herman, W. De Munck, W.G. Beeftink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)335-353
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume282/283
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit

  De Leeuw, J., Apon, L. P. P., Herman, P. M. J., De Munck, W., & Beeftink, W. G. (1994). The response of salt marsh vegetation to tidal reduction caused by the Oosterschelde storm surge barrier. Hydrobiologia, 282/283, 335-353. https://doi.org/10.1007/BF00024640