The Retribution‑Gap and Responsibility‑Loci Related to Robots and Automated Technologies: A Reply to Nyholm

Roos de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Retribution‑Gap and Responsibility‑Loci Related to Robots and Automated Technologies: A Reply to Nyholm'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Social Sciences

Engineering & Materials Science

Medicine & Life Sciences