The retromer coat complex coordinates endosomal sorting and dynein-mediated transport, with carrier recognition by the trans-Golgi network.

T. Wassmer, N. Attar, M. Harterink, J.R. van Weering, C.J. Traer, J. Oakley, B. Goud, D.J. Stephens, P. Verkade, H.C. Korswagen, P.J. Cullen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The retromer coat complex coordinates endosomal sorting and dynein-mediated transport, with carrier recognition by the trans-Golgi network.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences