The return of marked roach (Rutilus rutilus L.) to spawning grounds in Tjeukemeer, The Netherlands

C.R. Goldspink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)599-603
  TijdschriftJournal of Fish Biology
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit