The Return of Merchant Capital

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)178-182
Aantal pagina's5
TijdschriftGlobal Labour Journal
Volume11
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit