The Return of the Guilds: Towards a Global History of Guilds in the Pre-Industrial Times

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-19
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume2009
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit