The Return of the Guilds: Towards a Global History of the Guilds in Preindustrial Times

J.L. van Zanden, T. de Moor, J.M.W.G. Lucassen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-19
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume53
Nummer van het tijdschriftsupplement
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit