The Return of the Jews: Jewish Owners of Amsterdam Real Estate and the Ground Rent, 1938-1949

Johannes Houwink Ten Cate

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftHistorein
Volume18
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 21 jun. 2019

Citeer dit