The rhizosphere zoo: An overview of plant-associated communities of microorganisms, including phages, bacteria, archaea, and fungi, and of some of their structuring factors

M. Buée, W. De Boer, F. Martin, L. van Overbeek, E. Jurkevitch

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  343 Citaten (Scopus)
  8 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Without abstract
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)189-212
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume321
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The rhizosphere zoo: An overview of plant-associated communities of microorganisms, including phages, bacteria, archaea, and fungi, and of some of their structuring factors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit