The Riddle of Literary Quality: Op zoek naar conventies van literariteit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

365 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)25-33
Aantal pagina's9
TijdschriftVooys
Volume32
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit