The Right Not to be Dominated: The Case Law of the European Court of Human Rights on Migrants’ Destitution

Lieneke Slingenberg, NIAS_library (Bijdrager)

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)291-314
  TijdschriftHuman Rights Law Review
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2019

  Citeer dit