The ring of Soemmering in man: an ultrastructural study

J.P. Kappelhof, G.F.J.M. Vrensen, P.T.V.M. de Jong, J.H. Pameijer, B.L.J.C. Willekens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

108 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)77-83
TijdschriftGraefe's Archives of Clinical and Experimental Ophthalmology
Volume225
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit