The ring of Soemmerring in the rabbit. A scanning electron microscopic study

J.P. Kappelhof, G.F.J.M. Vrensen, C.A.M. Vester, J.H. Pameijer, P.T.V.M. de Jong, B.L.J.C. Willekens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

415 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)111-120
TijdschriftGraefe's Archives of Clinical and Experimental Ophthalmology
Volume223
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit