The Rise of Auxiliary Sciences in Early Modern National Historiography: an ‘Interdisciplinary’ Answer to Historical Scepticism

Lydia Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Rise of Auxiliary Sciences in Early Modern National Historiography: an ‘Interdisciplinary’ Answer to Historical Scepticism'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences