The Rise of the Chef in Java

T. Hoogervorst, Jiří Jákl

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftGlobal Food History
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit