The Rise of the Chef in Java

T. Hoogervorst, Jiří Jákl

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3-21
TijdschriftGlobal Food History
Volume6
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit