The rise of the periphrastic perfect tense in the continental West Germanic languages

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

14 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The rise of the periphrastic perfect tense in the continental West Germanic languages'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities