The Road to Minsk for Western "Trophy" Books: Twice Plundered but Not Yet Home from the War

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)351-404
Aantal pagina's54
TijdschriftLibraries & Culture
Volume30
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit