The Role of Absolute Pitch Memory in the Oral Transmission of Folk Songs

Merwin Olthof, B. Janssen, Henkjan Honing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

182 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftEmpirical Musicology Review
Volume10
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit