The role of birth cohorts in long-term trends in liver cirrhosis mortality across eight European countries.

S. Trias Llimós, M. Bijlsma, F. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

185 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of birth cohorts in long-term trends in liver cirrhosis mortality across eight European countries.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences