The role of ecology in marine pollution monitoring

J.S. Gray, D. Boesch, C.H.R. Heip, A.M. Jones, J. Lassig, R. Vanderhorst, D. Wolfe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)237-252
TijdschriftRapports et Procès-verbaux des Réunions / Conseil Permanent International pour l'Exploration de la Mer
Volume179
StatusGepubliceerd - 1980
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit