The role of estrogen in hypothalamic regulation of hypothalamus-pituitary-adrenal axis activity, energy homeostasis and bone metabolism.

J. Liu

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Begeleider(s)/adviseur
  • Kalsbeek, A., Promotor
  • Fliers, E., Promotor, Externe Persoon
  • Zhou, J.N., Promotor, Externe Persoon
  • Bisschop, P.H., Promotor
Datum van toekenning04 jun 2013
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit