The role of ethylene and darkness in accelerated shoot elongation of Ammophila breviligulata upon sand burial

L.A.C.J. Voesenek, W.H. Van der Putten, M.A. Maun, C.W.P.M. Blom

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  11 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of ethylene and darkness in accelerated shoot elongation of Ammophila breviligulata upon sand burial'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences