The role of foraging strategy in the responses of insect herbivores to small-scale habitat heterogeneity

T. Bukovinszky, R.P.J. Potting, Y. Clough, J.C. Van Lenteren, L.E.M. Vet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)7-10
  TijdschriftNWO Newsletter Stimulation Programme Biodiversity
  Volume8
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit