The role of fungicides in integrated control of Phaeoacremonium grapevine decline

M. Groenewald, S. Denman, P.W. Crous

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 2000

    Citeer dit