The role of gender and count features in the acquisition of 'het' as a pronoun: similarities and differences with its acquisition as a determiner

A. Hulk, L. Cornips

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

187 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of GALA 09 (Generative Approaches to Language Acquisition)
RedacteurenJ Costa, M Castro, M Lobo, F Pratas
Plaats van productieCambridge
UitgeverijCambridge Scholars Publishing
Pagina's232-243
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit