The role of heterochromatin in 3D genome organization during preimplantation development

Franka J Rang, Jop Kind, Isabel Guerreiro

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of heterochromatin in 3D genome organization during preimplantation development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences