The role of knowledge users in public-private research programs: An evaluation challenge

L. Hessels, T. Wardenaar, W. Boon, Matthias Ploeg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftResearch Evaluation
Volume23
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit