The role of linguistic stress in the time course of word recognition in stress-accent languages

W. Jongenburger, V. van Heuven

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelEurospeech
Pagina's1695-1698
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit