The role of majority and minority language input in the early development of a bilingual vocabulary

J.E. Dijkstra, F. Kuiken, R.J. Jorna, E.L. Klinkenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)191-205
TijdschriftBilingualism: Language and Cognition
Volume19
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit