The role of melanin pathways in extremotolerance and virulence of Fonsecaea revealed by de novo assembly transcriptomics using illumina paired-end sequencing

X. Q. Li, B. L. Guo, W. Y. Cai, J. M. Zhang, H. Q. Huang, P. Zhan, L. Y. Xi, V. A. Vicente, B. Stielow, J. F. Sun, G. S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-18
  TijdschriftStudies in Mycology
  Nummer van het tijdschrift83
  DOI's
  StatusGepubliceerd - mrt 2016

  Citeer dit