The role of microbiome and genotype in Daphnia magna upon parasite re-exposure

Lore Bulteel (Co-auteur), Shira Houwenhuyse, S.A.J. Declerck, Ellen Decaestecker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
89 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of microbiome and genotype in Daphnia magna upon parasite re-exposure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences