The role of neural tuning in quantity perception

Andromachi Tsouli, Ben M Harvey, Shir Hofstetter, Yuxuan Cai, Maarten J van der Smagt, Susan F Te Pas, Serge O Dumoulin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of neural tuning in quantity perception'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences