The role of P125 at ERES

C. Rabouille, D. Klinkenberg

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Board Department of Plant and Environmental Sciences, University of Copenhagen
Begeleider(s)/adviseur
  • Ellgaard, L., Promotor, Externe Persoon
  • Aridor, M., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning23 mei 2013
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit