The role of phytoplankton in detritus formation

H.L. Golterman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)89-103
  TijdschriftMemorie dell'Istituto Italiano di Idrobiologia
  Volume29
  Nummer van het tijdschriftSuppl.
  StatusGepubliceerd - 1972

  Bibliografische nota

  Reporting year: 1972
  Metis note: Limnological Institute Publication no: 072

  Citeer dit